3 najczęściej popełniane błędy lekarskie

Pacjenci korzystając z placówek medycznych, pokładają całą nadzieję w działaniach lekarzy. Powierzają im swoje zdrowie, ufając, że dzięki fachowej wiedzy będą w stanie im pomóc. Jednak w niektórych przypadkach dochodzi do błędu lekarskiego, którego konsekwencje mogą być tragiczne dla pacjenta. Jakie błędy podczas leczenia popełniają lekarze?

W ostatnich latach liczba pozwów poszkodowanych pacjentów zwiększyła się i coraz więcej lekarzy jest oskarżanych o popełnienie błędu lekarskiego. Należy pamiętać, że oskarżenia te nie zawsze mają uzasadnienie. Lekarze w takich przypadkach mogą również skorzystać z fachowej pomocy kancelarii prawnej, która zajmuje się prawem medycznym.

3 najczęściej popełniane błędy przez lekarzy – czym są powodowane?

Lekarze nie są nieomylni i jak każdy inny człowiek – popełniają błędy. Jednak od ich decyzji nierzadko zależy zdrowie i życie pacjenta, dlatego coraz więcej osób rozlicza ich z podjętych działań. Niestety, niektórzy pacjenci naginają prawdę dla własnych korzyści, zapominając co faktycznie może być uznane za błąd lekarski. Lekarz może popełnić kilka błędów, które są bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia pacjenta i wynikają głównie z nieprawidłowej diagnozy, zaniedbania, przemęczenia czy braku profesjonalnego sprzętu diagnostycznego.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów lekarskich jest nieprawidłowa diagnoza, postawiona na podstawie przeprowadzonych badań. Z tym wiąże się również podjęte leczenie, które nie przyspiesza procesu zdrowienia, a wręcz przeciwnie – może go znacznie pogorszyć. Ten błąd jest powodowany niewystarczającą wiedzą lekarza, jak i również brakiem profesjonalnego sprzętu lub zbyt małej kadry pracowniczej danej placówki medycznej. Do tej kategorii zalicza się również złą analizę stanu faktycznego pacjenta – w tym klasycznych dla danej choroby lub stanu symptomów. Ten błąd pojawia się bardzo często przy obserwacji pooperacyjnej, która wbrew pozorom jest kluczowa dla przyszłego zdrowia pacjenta.

Do błędów lekarskich zaliczana jest również źle dobrane leczenie farmakologiczne. O ile niektóre leki mogą po prostu nie zadziałać, o tyle w przypadku antybiotyków, brak wywiadu z pacjentem bądź niepobranie wymazu, może doprowadzić do śmierci chorego. Do tego błędu wlicza się stosowanie długotrwałej farmakologii, która nie jest przerwana na rzecz badań kontrolnych.

problem medyczny

Błędy techniczne wynikają z niewłaściwego wykonywania czynności związanych z leczeniem pacjentów. Problem dotyczy głównie lekarzy, którzy nie stosują się do przyjętych sposobów przeprowadzania zabiegów oraz operacji, przy zastosowaniu niesterylnego sprzętu. Do błędu technicznego zalicza się także niewykonanie niezbędnych badań – na przykład badania tomografem po urazie czaszki.

Konsekwencje błędów lekarskich dla pacjenta i lekarza

Błędy lekarskie są o tyle poważne, że mogą zagrozić życiu oraz zdrowiu pacjenta. Zastosowanie złej farmakologii bez wykonania koniecznych badań, zwłaszcza jeśli chory znajduje się w szpitalu, może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a nawet śmierci. Podobnie wygląda sprawa przy postawieniu błędnej diagnozy. Polskie prawo mimo tego, że chroni lekarzy i całą służbę zdrowia, w takich przypadkach daje możliwość zażądania zadośćuczynienia za popełniony błąd. Efektem jest rozprawa sądowa, gdzie Sąd, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, orzeka, czy faktycznie doszło do zaniedbania i pomyłki.

Pomoc prawa w przypadku pozwu o błąd lekarski

Z racji tego, że wielu pacjentów wykorzystuje możliwość pozwania lekarzy o błąd w sztuce lekarskiej, lekarze potrzebują fachowego wsparcia kancelarii prawnej prawa medycznego. Dzięki profesjonalnemu podejściu oraz bogatemu doświadczeniu są w stanie pomóc lekarzom, którzy popełnili błąd lekarski podczas leczenia swojego pacjenta. Prawnicy od prawa medycznego zajmują się zasadami funkcjonowania służby zdrowia i pomagają w korzystnym dla obu stron postępowaniu karnym.

Profesjonalna kancelaria prawna, zajmująca się prawem medycznym, ma również możliwość prowadzenia spraw o bezpodstawnym podłożu. W ten sposób lekarz, który nie popełnił błędów ma możliwość oczyszczenia swojego nazwiska przed Sądem.

Z racji tego, że lekarze popełniają błędy, które wynikają z różnych przyczyn, mają oni możliwość prawnej obrony podczas toczącego się przeciw nim postępowania. Z pomocą specjalistycznej kancelarii mają większą szansę na wyjście z całej sytuacji.