Jak wygląda psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia jest formą pomocy dla wszystkich tych osób, które borykają się z różnorodnymi
problemami natury psychicznej. Obecnie, funkcjonuje coraz większa liczba terapeutów. Więcej jest
również centrów pomocy psychologicznej oraz gabinetów psychoterapeutycznych.

Jednym ze sposobów na przeprowadzanie terapii, jest psychoterapia indywidualna. Na takiej terapii,
spotykają się klient z psychoterapeutą. Sesje przeprowadzane są regularnie, w większości
przypadków jest to spotkanie raz w tygodniu. Ten typ leczenia jest uznawany za szczególnie
skuteczny. Podczas każdej z sesji, terapeuta skupia całą swoją uwagę na jednym kliencie, który
opowiada o swoich problemach, odczuciach oraz o różnych życiowych doświadczeniach.

Cele psychoterapii

Psychoterapeuta, który przeprowadza terapię, ustala wraz z klientem sposób, w jaki mają wyglądać
spotkania. Czasem, psychoterapeuta zleca klientowi wykonywanie różnych ćwiczeń oraz zadań
domowych. Mogą one mieć różnorodną postać. W zależności od klienta i jego zainteresowań, zadania
mogą mieć formę rysunków, pamiętnika lub inną. Czasem takie zadania wykonuje się bezpośrednio
na sesji.

Podstawowym celem psychoterapii, jest poznanie siebie, zrozumienie jak funkcjonuję i co chcę
zmienić. Na każdej sesji klient dzieli się z psychoterapeutą tym, co jest dla niego ważne w tym
momencie i razem z terapeutą nad tym pracują (terapie niedyrektywne) lub to terapeuta bardziej
kieruje tematem, patrząc na ustalony cel (terapie dyrektywne).

Terapia indywidualna ma podstawową zaletę – sesje są przeprowadzane tylko z jednym klientem,
dzięki czemu możemy poczuć się słuchani i ważni. Psychoterapeuta jest osobą niezwykle
kompetentną, która potrafi ‘wychwycić’ z naszych opowiadań to co dla nas nie jest widoczne: rożne
schematy zachowań, uczucia, przekonania, których na ten moment nie jesteśmy świadomi. Często
mogą mieć odniesienie do dzieciństwa lub przebytej traumy. Dzięki umiejętnościom
psychoterapeuty, możemy też poznać, w jaki sposób funkcjonują niektóre nasze mechanizmy
obronne.

Korzyści dla klienta

Psycholog-katarzyna.eu to gabinet psychologiczny, stosujący m.in. metodę Gestalt

Każdy, kto regularnie uczęszcza na psychoterapię indywidualną i angażuje się w nią, może liczyć na
efekty. Zależą one od złożoności problemu, osobowości, naszej obecnej sytuacji i naszych decyzji co
chcemy zmienić.

Podstawową korzyścią dla każdego, kto potrzebuje pomocy i wsparcia terapeuty, jest zrozumienie
siebie i swoich problemów. Współpraca z psychoterapeutą pozwoli nam również poznać przyczyny
naszych lęków, depresji, zachowań i innych. Psychoterapeuta może się też przyjrzeć naszym
mechanizmom ochronnym. Uświadamiając sobie jak jest oraz jaki jestem możemy zdecydować co
chcemy zmienić. Decydując, odzyskujemy poczucie wpływu na swoje życie.

Ponadto psychoterapia daje nam czas, gdzie możemy się skupić na sobie, na tym co dla nas istotne.
Możemy na chwile przystanąć i przyjrzeć się sobie i swojemu życiu. Jest to szczególnie ważne w
dzisiejszych czasach, gdzie większość z nas żyje w ciągłym biegu i stresie, gdzie coraz mniej czasu jest
na to aby przyjrzeć się czy jestem w tym miejscu gdzie chcę być, zatroszczeniu się o siebie, czy
skupieniu się na relacji z drugim człowiekiem.
Ważne jest też to, że w psychoterapii możemy zwierzyć się szczerze z czegoś, co być może nikt inny o
nas nie wie. To podzielenie się może przynieść ulgę. Czasem mogą być to rzeczy, które są dla nas
wstydliwe. Wyjawienie ich zaufanej osobie, która nas nie ocenia może się okazać bezcenne, otworzyć
w nas nową przestrzeń, którą możemy teraz wypełnić jak chcemy.

Ramy psychoterapii

Spotkania są ustalane wspólnie przez klienta i terapeutę. Sesje mogą odbywać się co tydzień lub
czasem co 2 tygodnie (mniej popularna opcja). Jest to optymalna ilość spotkań w miesiącu, dzięki
którym możemy spodziewać się efektów. Długość spotkania wynosi zazwyczaj 50 min do godziny.

Terapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa, w zależności od tego na czym klient chce
się skupić. Jeżeli ma jeden konkretny cel, będzie to terapia krótkoterminowa (maksymalnie do pół
roku). Natomiast jeśli celem będzie przyjrzenie się swojemu życiu, odkryciu schematów, które kierują
naszym zachowaniem najprawdopodobniej będzie to terapia długoterminowa.

Może się tak zdarzyć, że po rozwiązaniu problemu, osiągnieciu celu, klient zdecyduje się
kontynuować ją dalej i terapia przerodzi się w terapię długoterminową. Lub odwrotnie, podczas
terapii długoterminowej klient stwierdzi, że to co się dowiedział jest na ten moment wystarczające i
zakończy terapię.

Pamiętaj! Odpowiednio postawa terapeuty oraz jego wiedza i umiejętności w zakresie relacji
międzyludzkich, umożliwiają niesienie pomocy tym, którzy nie potrafią poradzić sobie z przeszłością i
uporządkowaniem codziennych spraw.