Meble medyczne ze znakiem CE – cechy

Znak CE jest równoważny z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom nabytych produktów z owym oznakowaniem. Oznacza on, że produkt spełnia wszelkie normy nałożone na wyroby dystrybuowane na terenie Unii Europejskiej, a jest to szczególnie ważne w przypadku takich wyrobów, jak elektronika, zabawki lub meble medyczne. Jakie są najważniejsze cechy znaku CE i na co należy zwracać szczególną uwagę?

Czym jest znak CE?

Znak CE to skrót od francuskich słów Conformité Européenne, co oznacza zgodność z dyrektywami unijnymi. Bez takiego oznakowania towary nie mogą być transportowane pomiędzy krajami. Produkty opatrzone znakiem CE zostały wytworzone ze względem na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa przyszłych użytkowników oraz ochronę środowiska naturalnego na każdym etapie produkcji, ze szczególnym naciskiem na identyfikację i eliminację poszczególnych zagrożeń, jakie niosłaby za sobą niewłaściwa produkcja. Symbol ten nie jest obligatoryjny dla wszystkich kategorii produktów, lecz producenci towarów kategorii objętych obowiązkowym oznakowaniem są obciążeni przeprowadzeniem procesu oznakowania przez prawo.

Ważną informacją dla konsumentów jest konieczność uważania na bardzo podobne logo China Export. Logo te wygląda niemal tak samo, jak uznane Conformité Européenne,  lecz w jego przypadku obie litery są bliżej siebie, a środkowa kreska w literze „E” jest tej samej długości, co pozostałe. 

Oznakowanie CE jest próbą ujednolicenia norm bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać towary wytwarzane na rynku Europejskim. Oznacza to, że niezależnie od tego, w jakim kraju został wytworzony produkt, spełnia on podstawowe normy bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać o tym, że oznakowanie CE nie jest nadawane przez żadną instytucję zewnętrzną, a producent umieszcza je na produkcie na własną odpowiedzialność.

Jakie są korzyści z oznakowania CE?

Nabywając wyroby posiadające oznakowanie CE, zyskuje się pewność, że wyprodukowane zostały one w sposób bezpieczny dla środowiska oraz że nie zostały wwiezione na teren Polski w sposób nielegalny. Oczywiste jest, że gdy klienci stają przed wyborem zakupu towarów posiadających oznakowanie, a zakupem towarów nieoznakowanych, z pewnością wybiorą te pierwsze. Zatem, z punktu widzenia sprzedawców, ci nie dopuszczają do spadku poziomu sprzedaży. A jaki jest punkt widzenia konsumentów, w szczególności pacjentów przychodni, szpitali, osób korzystających z usług gabinetów kosmetycznych oraz innych? Czy po sprawdzeniu opinii na temat danej placówki nie czują się oni lepiej z faktem, że zakupione meble medyczne spełniają wymagane normy bezpieczeństwa?

Wobec tego zakup oznakowanych mebli medycznych podnosi prestiż placówki, jest sygnałem troski o pacjentów i wychodzeniu naprzeciw ich potrzebom. 

Wymogi stawiane przed wyrobami medycznymi

Meble medyczne muszą spełniać pewne wymogi. Do ich produkcji nie można wykorzystywać materiałów, które nie posiadają odporności na wilgoć ani tych będących pochodzenia organicznego. Powierzchnia mebli, na której mogłyby rozprzestrzenić się mikroorganizmy, jest ograniczana do minimum, nie może być zatem mowy o trudno dostępnych podczas czyszczenia lub dezynfekcji miejsc. Zakup sprzętu z właściwym oznakowaniem gwarantuje, że dany mebel spełnia narzucone normy, nie ulegnie zniszczeniu w kontakcie z wodą, wilgocią lub substancjami chemicznymi. Normy narzucone w ramach nadawania oznakowania CE spełniają wyroby oferowane przez firmę U.B.M-KOTASIŃSKA, a wiadomo, że zakupienie sprzętu w miejscu renomowanym zapewnia gwarancję bezpieczeństwa.

łóżka szpitalne producent

Jak przebiega nadanie znaku CE dla wyrobu medycznego?

Zanim mebel zostanie oznakowany, musi przejść procedurę oceny zgodności swojego stanu faktycznego z narzuconymi normami. Procedura może odbywać się na dwa sposoby:

  • W przypadku wyrobów medycznych, zaklasyfikowanych do kategorii I stopnia ryzyka (dotyczy ona wyrobów niesterylnych, nieposiadających funkcji pomiarowej), producent może procedurę oznakowania przeprowadzić samodzielnie.
  • Jeśli mowa o wyrobach z wyższą klasą ryzyka, producent  w sprawie przeprowadzenia oceny zgodności musi zwrócić się do jednostki notyfikowanej, którą wybiera dowolnie. 

Meble medyczne posiadające specjalne oznakowanie CE oraz wszystkie inne wymagane certyfikaty to produkty dające korzystającym z nich lekarzy, oraz pacjentów poczucie komfortu psychicznego i bezpieczeństwa. Nadanie oznakowania oznacza, że mamy do czynienia z dbającymi o przestrzeganie prawa producentami oraz placówkami, dla których priorytetem jest dbałość o zdrowie oraz bezpieczeństwo, wraz z uwzględnieniem zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.