Ratownicy medyczni na imprezie masowej

Organizowanie imprez masowych obarczone jest ogromną odpowiedzialnością, która spoczywa na podmiocie, który zajmuje się całym przedsięwzięciem.

Jednym z jego obowiązków jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, którzy znajdują się na terenie koncertu, pokazu, zawodów, targów lub jakiegokolwiek innego wydarzenia masowego. Chodzi tu nie tylko o zapewnienie uczestnikom ochrony w przypadku jakichkolwiek problemów w tłumie lub zamieszek, ale przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i możliwości skorzystania z pomocy medycznej w razie, gdyby tylko zaszła taka potrzeba.

Na czym dokładnie polega zapewnienie bezpieczeństwa medycznego na takich wydarzeniach? Jakie obowiązki spoczywają na organizatorach? Dowiedz się więcej na ten temat z poniższego artykułu. 

Zagrożenia na imprezie masowej

Duże wydarzenia masowe charakteryzują się naprawdę ogromną liczbą uczestników. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, aby impreza mogła zostać uznana za masową, na otwartym terenie, stadionie lub w innym miejscu, które nie jest budynkiem zamkniętym, liczba uczestników powinna wynosić minimum 1000 osób. W przypadku hal sportowych, hal koncertowych, klubów oraz wszelkich innych budynków, które spełniają wymagania prawne oraz normy bezpieczeństwa i umożliwiają przeprowadzenie imprezy masowej, liczba uczestników powinna być nie mniejsza niż 300 osób.

pielęgniarka łódź

W takiej sytuacji organizator ma dodatkowe obowiązki oraz objęty jest zupełnie innymi prawami regulującymi bezpieczeństwo w takim miejscu niż w przypadku organizowania imprezy niemasowej. Wydarzenia tego typu mogą mieć różny charakter.

Imprezy masowe mogą być związane ze sportem, rozrywką lub sztuką. Bez względu na tematykę imprezy, organizatorzy mają takie same obowiązki.

Na imprezach masowych może dojść do rozmaitych sytuacji niebezpiecznych, które trudno przewidzieć i niestety przy tak dużej ilości osób w jednym miejscu bardzo trudno jest im wszystkim zapobiec. Mimo dokładnego przeszukiwania osób wchodzących na teren imprezy na bramkach oraz spisanemu dokładnie regulaminowi zachowania się, na takim wydarzeniu często dochodzi do niepożądanych zachowań uczestników, którzy mogą być pod wpływem narkotyków lub alkoholu, lub po prostu mieć wrogie nastawienie do innych osób znajdujących się na terenie koncertu, zawodów sportowych bądź jakiegokolwiek innego wydarzenia.

W takich sytuacjach interweniować powinna ochrona, która musi obowiązkowo znajdować się na terenie imprezy masowej, ale niezbędne może okazać się również wsparcie medyczne, którego pod żadnym pozorem nie może również zabraknąć na miejscu dużego wydarzenia.

Jakie wsparcie medyczne jest obowiązkowe na imprezie masowej?

Aby uzyskać zgodę na zorganizowanie imprezy masowej od odpowiedniego organu administracyjnego, organizatorzy muszą spełnić szereg wymogów oraz dopilnować uzyskania zaświadczeń i zezwoleń. Istotne są kwestie bezpieczeństwa terenu lub budynku, na którym ma się odbywać impreza wydawane przez Straż Pożarną po odpowiednich oględzinach miejsca, a także w kwestii zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych. Istotne jest również bezpieczeństwo, na które składa się obecność ochrony oraz właśnie zespołu medycznego.

zabezpieczenia medyczne imprez masowych łódź

Jako podają ratownicy, bez uzyskania zaświadczenia o tym, że podczas wydarzenia będzie odpowiednia liczba ratowników medycznych, dopasowana do szacowanej liczby uczestników, organizator nie może uzyskać zezwolenia na przeprowadzenie wydarzenia. 

W większości przypadków organizatorzy imprez masowych decydują się na wynajęcie profesjonalnej firmy zewnętrznej, która zatrudnia wykwalifikowanych ratowników medycznych oraz posiada odpowiedni sprzęt oraz wyposażenie, które jest niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Na każdej imprezie masowej powinny znajdować się patrole piesze, które muszą składać się zawsze z dwóch wykwalifikowanych ratowników, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności do udzielenia pierwszej pomocy. Musi być również zespół wyjazdowy z lekarzem lub bez oraz odpowiednia liczba punktów medycznych, które powinny być rozlokowane w widocznych miejscach.

Liczba punków, patroli oraz zespołów wyjazdowych uzależniona jest od liczby uczestników wydarzenia. Powinna być tak dobrana, aby obecni na imprezie ratownicy mieli możliwość udzielenia pierwszej pomocy, wykonania podstawowych czynności medycznych i leczenia na miejscu oraz ewentualnego transportu poszkodowanych lub chorych do pobliskich szpitali.  Placówki medyczne w pobliżu powinny zostać wcześniej poinformowane o wydarzeniu masowym w okolicy, aby mogły być przygotowane na ewentualne przybycie osób rannych lub cierpiących na inne dolegliwości.