Organizowanie imprez masowych obarczone jest ogromną odpowiedzialnością, która spoczywa na podmiocie, który zajmuje się całym przedsięwzięciem.