Znak CE jest równoważny z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom nabytych produktów z owym oznakowaniem. Oznacza on, że produkt spełnia wszelkie normy nałożone na wyroby dystrybuowane na terenie Unii Europejskiej, a jest to szczególnie ważne