Żywność ekologiczna, naturalna, a może slow food?

Żywność ekologiczna to taka, przy której produkcji nie używa się nawozów sztucznych i pestycydów, niszczących szkodniki roślin lub chwasty oraz antybiotyków, hormonów, barwników i polepszaczy. Ekologiczna metoda produkcji ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zapewnia dbałość o dobrostan zwierząt hodowanych w gospodarstwach ekologicznych. Spożywanie systematyczne, a nie tylko okazjonalne tego typu żywności przez człowieka, gwarantuje mu zachowanie zdrowia, a przynajmniej zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób. 

Czy informacja „żywność naturalna” umieszczona na produkcie oznacza rzeczywiście produkt ekologiczny?

Umieszczenie napisu „zdrowa żywność”, czy „naturalna” na etykiecie produktu nie oznacza, że mamy do czynienia z taką żywnością. Jeśli jest naturalna, to musi być specjalnie oznakowana. Tylko obecne na etykiecie logo w postaci listka utworzonego z gwiazdek na zielonym tle gwarantuje nam zakup żywności ekologicznej. Powstaje ona z produktów wytworzonych w gospodarstwach prowadzących uprawy ekologiczne i jest przetwarzana zgodnie z takimi metodami produkcji. Rolnik może umieścić na etykiecie swojego produktu znak ekoliścia tylko wtedy, gdy uzyska certyfikat nadawany przez jedną z dziesięciu instytucji powołanych do tego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Pracownicy instytucji powołanych do kontroli gospodarstw ekologicznych przynajmniej raz do roku, sprawdzają zachowywanie przez gospodarstwa – standardów wyznaczonych przez Unię Europejską. Jeśli produkt nie posiada certyfikatu, to rolnik nie ma prawa umieszczać znaku ekoliścia i informacji na etykiecie o produkcie ekologicznym.

Żywność slow food

Natomiast slow food to żywność wytwarzana z naturalnych składników według starych regionalnych przepisów, lecz nie zawsze oznacza produkt ekologiczny. Zaletą jej jest na pewno fakt przygotowania jej bez polepszaczy i sztucznych barwników, według znanych od wieków sposobów marynowania, wędzenia, czy dojrzewania. Nie oznacza jednak, że  brak w niej chemii. Produkty, z których wytwarzana jest żywność slow food, nie pochodzą z upraw ekologicznych, certyfikowanych przez powołane do tego urzędy. Jest ona na pewno zdrowsza niż ta wytwarzana tradycyjnymi metodami, ale nie można jej nazwać ekologiczną.zakupy

Jak znaleźć produkty ekologiczne przez Internet?

Przed zakupem żywności ekologicznej w sklepie internetowym warto zwrócić uwagę na jego etykietę, na której powinny znaleźć się informacje dotyczące adresu i nazwy producenta, daty wyprodukowania towaru i jego przydatności do spożycia, miejsca pochodzenia surowców, z których powstał dany produkt. Obok składników produktu powinna się znaleźć informacja, które z nich pochodzą z upraw ekologicznych. Na etykiecie musi pojawić się także numer certyfikatu nadanego przez jednostkę do tego powołaną oraz unijny „ekoliść”.

Produkt można nazwać ekologicznym jeśli w 95% powstał on za pomocą metod ekologicznych, czyli wyprodukowany został bez środków ochrony roślin, nawozów sztucznych,  środków przyspieszających wzrost zwierzęcia lub rośliny, nie zastosowano inżynierii genetycznej do wzrostu rośliny czy zwierzęcia, nie zawiera zanieczyszczeń, środków konserwujących, sztucznych barwników, czy wzmacniaczy smaku. Poszukując tego typu produktów, możemy znaleźć na nich informację bio, eko lub organic. Wszystkie te nazwy są tożsame i oznaczają po prostu produkt ekologiczny.

Decydując się na zakup żywności ekologicznej, warto sprawdzić autentyczność certyfikatu po wejściu na stronę instytucji wydającej tego typu certyfikaty, której numer powinien znaleźć się na etykiecie produktu. Możemy tam wpisać nazwę producenta i sprawdzić nie tylko, czy jest on autentyczny, ale również aktualny, ponieważ otrzymanie znaku żywności ekologicznej nie jest dane raz i na zawsze. Powołana do tego instytucja może zakwestionować użycie znaku, jeśli nie zostały spełnione europejskie standardy dla tego typu żywności.