Czym jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne jest typem ubezpieczenia, w którym osoba ubezpieczona ma prawo korzystać z opieki medycznej. Istnieją dwa typy ubezpieczenia – obowiązkowe i prywatne. Z terminem ubezpieczenia możemy spotkać się praktycznie wszędzie – w szkole, w pracy, na uczelni. Dzięki niemu mamy pełne prawo do świadczenia wszelkich usług mających na celu poprawę naszego zdrowia oraz leczenie. Możemy być ubezpieczeni w naszym miejscu pracy, w szkole itp. Wszelkie składki zdrowotne opłaca za nas nasz pracodawca, szkoła czy uczelnia. Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z najważniejszych spraw, które zapewniają nam godne życie.

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne czyli obowiązkowe

W Polsce za powszechne leczenie i praktyki lekarskie odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Znaczy to, że możemy świadczyć wszelkie usługi zdrowotne bezpłatnie w wybranej przez nas placówce. Ubezpieczeniem powszechnym objęte są wszystkie dzieci, pracownicy, bezrobotni, studenci itp. Jest to typ ubezpieczenia, który dotyczy nas już w momencie zgłoszenia nas do ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie takie może również dotyczyć członków rodziny osoby ubezpieczonej. W takim przypadku nasze dzieci, rodzice czy dziadkowie mogą zostać ubezpieczeni.

Kto i gdzie może być ubezpieczony?

W Polsce istnieją jasno określone zasady, jeżeli chodzi o typ ubezpieczenia oraz kiedy mu podlegamy. Przede wszystkim ubezpieczeniu podlegają osoby dorosłe, które pracują. Składki zdrowotne odprowadza za nich pracodawca. Nasze dziecko jest ubezpieczone w szkole do której uczęszcza – szkoła jest odpowiedzialna za odprowadzanie składek. Studenci są ubezpieczeni przez uczelnie. Jednak ubezpieczenie zdrowotne dotyczy również osoby bezrobotne, w których to sytuacji składki odprowadzane są przez właściwy urząd pracy. Wszyscy więc mogą być ubezpieczeni, jednak najważniejsze jest zgłoszenie do właściwego miejsca faktu, iż chcemy podlegać ubezpieczeniu.

luxmed Lublin

Prwatne ubezpieczenie zdrowotne

Taki typ ubezpieczenia znacznie różni się od obowiązkowego. Jeżeli nie jesteśmy objęci ubezpieczeniem obowiązkowym, możemy skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego. Każdy, kto zostanie w ten sposób ubezpieczony, ma również obowiązek zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli ci nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zobowiązuje nas do odprowadzania comiesięcznych składek, jednak zgłoszenie członków naszej rodziny nie powoduje wzrostu składek.

Co w przypadku nieposiadania ubezpieczenia?

Ważne jest to, by być ubezpieczonym – dzięki temu posiadamy pełne prawo do nieograniczonego korzystania z opieki medycznej. Zarówno powszechne, jak i dobrowolne ubezpieczenie gwarantuje nam do praktyk lekarskich i leczenia. Jeżeli nie posiadamy ważnego ubezpieczenia, jesteśmy narażeni na wysokie koszta w razie nagłego wypadku. Ważne jest zadbanie o odpowiedni dla nas typ ubezpieczenia.


naszgabinetcom

Клініка POZ Nasz Gabinet
Українськи лікарі для українських пацієнтів

+48 732 080 102

kontakt@naszgabinet.com

https://nasz-gabinet.com/